Διαδραστικό ραδιοφωνικό εργαστήρι

Ξεκινάμε όπως υποσχεθήκαμε με καθοδηγητές τα παιδιά …

Μετά τα πρώτα μαθήματα θα δημοσιευθεί και το καθημερινό πρόγραμμα των εκπομπών.

Ο σταθμός ήδη λειτουργεί παρουσιάζοντας καθημερινά βίντεο της Ύδρας με πλούσιο μουσικό πρόγραμμα!!

Καλή τύχη στο νέο αναμενόμενο ξεκίνημα μας …

Εκ της ΚΕΔΥ – Εργαστήρια Τέχνης και Λόγου Ύδρας