Μουσική

Ο μαθητής με τη μουσική μπορεί να καλλιεργήσει το ήθος και το χαρακτήρα του.

Μαθήματα οργάνων και Θεωρία Μουσικής:

Συμπεριλαμβάνονται μαθήματα πιάνου, κιθάρας, κρουστών και θεωρία της μουσικής. Ο μαθητής θα μπορέσει να γνωρίσει καλύτερα τον κόσμο της αρμονίας και των μουσικών οργάνων και θα μπορέσει να καλλιεργήσει το ήθος και το χαρακτήρα του.

Πηγή: www.el.Wikipedia.org