Χορός

Ο μοντέρνος χορός δεν αποτελεί μόνο μια μέθοδο άσκησης του σώματος αλλά παράλληλα εκφράζει την επιθυμία και τη χαρά για κίνηση.

Μοντέρνος χορός:

Στην Ελλάδα, ο όρος «μοντέρνος χορός» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα χορών που χορεύονται ατομικά (σόλο) ή σε ομάδες (group dances) και περιλαμβάνει το hip-hop, το break dance, το rn’ b, το funky, τη jazz και άλλα χορευτικά είδη. Ένα κοινό χαρακτηριστικό που ενώνει αυτούς τους διαφορετικούς μεταξύ τους χορούς είναι η κρίση και η διάθεση του εκάστοτε χορευτή.

Πηγή: www.pro-dance.gr