Χορός

Ο παραδοσιακός χορός με το δημοτικό τραγούδι συμβάλει στη διαιώνιση και τη διατήρηση της λαϊκής παράδοσης.

Παραδοσιακός χορός:

Ο παραδοσιακός χορός με το δημοτικό τραγούδι αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα και ζωντανότερα στοιχεία του λαϊκού μας πολιτισμού, ο οποίος δείχνει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την ιδιομορφία και την ιδιοφυία ενός λαού. Με τη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τα ήθη και τα έθιμα των προγόνων μας, θα καλλιεργήσουν τις ρυθμοκινητικές τους ικανότητες και θα γίνουν κάτοχοι των ιστορικών παιδαγωγικών και αισθητικών αξιών. Τέλος, θα συμβάλλουν στη διαιώνιση και τη διατήρηση της λαϊκής παράδοσης.

Πηγή: www.pi-schools.gr