Τεχνολογία

Γίνονται μαθήματα Ecdl, Διεξάγονται Σεμινάρια και Γίνονται μαθήματα για την προστασία από τους κινδύνους του Διαδικτύου.

Υπολογιστές: Μαθήματα Ecdl

Το Ecdl περιλαμβάνει πέντε ενότητες: τις υπηρεσίες του διαδικτύου, το office word, τις παρουσιάσεις του power point, του excel και τη βάση δεδομένων του access. Επίσης οι χρήστες των υπολογιστών θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται σωστά τα αρχεία των Windows.

Το Ecdl όσον αφορά το βασικό επίπεδο του Microsoft office πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και τη χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες διαδικτύου.